Een tweetalige opleiding, een grenzeloze opleiding!

Het Engels speelt in onze maatschappij een steeds grotere rol. In steeds meer bedrijven en organisaties is Engels de voertaal en ook het aantal opleidingen dat Engelstalig is, groeit. Een goede beheersing van het Engels kán daarom onontbeerlijk zijn. Het Marnix College is één van de meer dan 150 scholen in Nederland die naast een reguliere VWO- of HAVO-opleiding ook een tweetalige opleiding aanbiedt.

Verschillen met het reguliere onderwijs

Op deze tweetalige opleiding leren leerlingen hetzelfde als op een reguliere opleiding, maar wordt een groot deel van de vakken in het Engels gegeven. Er is méér aandacht voor Europese en mondiale thema’s en er worden jaarlijks verschillende internationale activiteiten georganiseerd. Je moet dan denken aan een excursie naar het buitenland of aan een uitwisseling met leerlingen van een school in of buiten Europa. Ook een stage in het 4e jaar naar een Engelstalig land zoals de Verenigde Staten, Engeland, Ierland, of Canada staat op het programma!

TVWO Atheneum of Gymnasium

Het TVWO kan worden gecombineerd met het gymnasium. Leerlingen die dit willen, kunnen vanaf de eerste klas Latijn volgen. Je kiest Latijn als extra vak, je hebt dus meer lesuren in de week.

Certificaten

Aan het einde van het derde jaar ontvangen de leerlingen landelijk erkende TTO-certificaten: het Nuffic Junior Certificate en het Cambridge English Checkpoint certificate en het Cambridge Global Perspectives certificate IGCSE.

Honours Programme & CPE

Leerlingen die het TTO volgen, krijgen de eerste drie jaar een groot deel van hun lessen in het Engels; in het vierde jaar verandert dit. Dan beginnen de leerlingen aan het eindexamenprogramma VWO of HAVO en dat betekent dat de meeste lessen weer in het Nederlands worden gegeven. Toch blijft ook in die laatste fase, het Honours Programme, het karakter van het tweetalig onderwijs aanwezig.

Leerlingen volgen een speciaal programma bij het vak Engels (4 uur in de week i.p.v. 2 op het regulier) waarin verder wordt gewerkt aan nuttige vaardigheden en het verbeteren van de taal. Verder wordt er van Honours leerlingen verwacht dat zij hun profielwerkstuk (extended essay) in het Engels schrijven.

Op het Marnix College hebben TVWO’ers die het Honours programma volgen namelijk de mogelijkheid een internationaal erkend certificaat voor het vak Engels te behalen: het zogeheten ‘Cambridge Prociency Exam’.  Met dit certificaat krijgen leerlingen makkelijker toegang tot tal van Engelstalige opleidingen in binnen– en buitenland.

Ouderbijdrage

Naast het vaste deel van de ouderbijdrage en diverse posten in het variabele deel, wordt een vrijwillige ouderbijdrage van € 500,- per jaar gevraagd in klas 1, 2 en 3. Dit wordt gebruikt om het tweetalige programma gedeeltelijk te kunnen financieren. Een groot deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan alle reizen, extra lessen, lesmaterialen, excursies en activiteiten (clinics en workshops) – ongeveer 2/3 van het bedrag gaat op aan (buitenlandse) reizen.