Hello, groep 8 student! So, since you’re here, you probably want to be really good at English & learn more about the world. Then this programme is perfect for you! There are a few requirements, though. Scroll all the way down for the English version.

Hoi, groep 8-leerling! Aangezien je hier bent beland, wil je vast erg goed worden in Engels & meer over de wereld leren. Dan is dit programma perfect voor jou! Er zijn wel een aantal toelatingseisen. Lees ze goed door

Toelatingsprocedure Thavo/vwo dakpanklas

Wat zijn de eisen?

Om toegelaten te worden tot de Thavo/vwo klas moet je aan het volgende voldoen:

 • er moet een HAVO of HAVO/VWO advies van je basisschool zijn, én;
 • je moet “B’s” hebben voor Begrijpend lezen en Rekenen. De andere onderdelen in het Leerlingvolgsysteem moeten overwegend “B” zijn, én;
 • de door je juf of meester in te vullen Marnix vragenlijst moet een positief beeld vertonen, én:
 • een voldoende toelatingstoets

Toelatingsprocedure Tvwo brugklas

Wat zijn de eisen?

Om toegelaten te worden tot het TVWO moet je aan het volgende voldoen:

 • er moet een eenduidig VWO advies van je basisschool zijn (dus geen HAVO/VWO), én;
 • je moet  “A’s” hebben voor Begrijpend lezen en Rekenen. De andere onderdelen in het Leerlingvolgsysteem moeten overwegend “A” zijn, én;
 • de door je juf of meester in te vullen Marnix vragenlijst moet een positief beeld vertonen, én:
 • een voldoende toelatingstoets

Aanmelden

Vanwege de selectieprocedure moet je op tijd zijn met je aanmelding. Wil je je aanmelden voor het TTO op het Marnix? Vraag dan je juf of meester; als het goed is, heeft hij/zij aanmeldingsformulieren van het Marnix gekregen. Doe dit wel ruim voor 1 maart 2022.

Belangrijke data:

12 januari 19.30 uur: online voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen groep 8

19 januari 19.30 uur: online voorlichtingsavond Marnix College algemeen

4 februari 15.00-20.00 uur: Open thuis

9 maart 13.30-15.00 uur: Toelatingstoets

16 maart 13.30-15.00 uur: inhaalmiddag Toelatingstoets

 

Enrolling in the Thavo/vwo class

What are the requirements?
 • HAVO’ or ‘HAVO/VWO’ – level advice from your primary school.
 • B/B+ scores in primary school reports for Reading and Maths, and predominantly B’s for other subjects as well
 • You need to pass an entrance examination.
 • Your teacher’s evaluation form needs to be positive.

Enrolling in the Tvwo class

What are the requirements?
 • ‘VWO’-level advice from your primary school.
 • A/A+ scores in primary school reports
 • You need to pass an entrance examination.
 • Your teacher’s evaluation form needs to be positive.

Registration

Because of the selection procedure, early registration is required. You should be registered before the 1st of March 2022. Primary schools are involved in the registration procedure.