NIEUW! THAVO/VWO in 2020

Nieuw!

Vanaf september 2020 gaan we starten met een tweetalige dakpanklas havo/vwo. Zo willen we het tweetalig onderwijs voor leerlingen met een havo of havo/vwo advies ook mogelijk maken! Vanaf klas 2 gaan we dan verder met een Thavo tweede klas en de leerlingen die dat aankunnen kunnen alsnog instromen in een TVWO tweede klas.

Toelatingsprocedure Thavo/vwo

Wat zijn de eisen?

Om toegelaten te worden tot de Thavo/vwo klas moet je aan het volgende voldoen:

  • er moet een HAVO of HAVO/VWO advies van je basisschool zijn
  • je moet “B’s” hebben voor Begrijpend lezen en Rekenen. De andere onderdelen in het Leerlingvolgsysteem moeten overwegend “B” zijn. Raadpleeg hiervoor de plaatsingswijzer: Aanmeldingsprocedure Marnix College.
  • de door je juf of meester in te vullen Marnix vragenlijst moet een positief beeld vertonen.
  • je motiveert je keuze voor tweetalig onderwijs in een interview

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor THAVO/VWO op het Marnix? Vraag dan je juf of meester; als het goed is, heeft hij/zij aanmeldingsformulieren van het Marnix gekregen. Doe dit wel ruim voor 1 maart 2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze nieuwe opleiding kunt u contact opnemen met de Thavo coördinator mevrouw M. de Jong: mx.dejong@marnixcollege.nl