Na drie jaar tweetalig onderwijs kom je terecht in de bovenbouw. Ook daar ga je verder met het verbeteren van je Engelse taal en het kijken over de grens. Het verschil met de onderbouw is dat je veel minder lessen in het Engels volgt, want je moet je immers voorbereiden op de Centrale Examens in de eindexamenklas. Die zijn gewoon in het Nederlands. Je zult dus in de vierde klas profielvakken in het Nederlands volgen en enkel Engels, social studies, PE en food issues/communication skills in het Engels volgen. Zo blijf je toch werken aan je taal en vergeet je niet wat je allemaal hebt geleerd in de eerste drie jaar TTO.