Als onderdeel van het Honours Programme loop je in het vierde leerjaar stage. Het is niet meer dan een snuffelstage. De duur is immers niet meer dan twee weken. Onder een stage wordt verstaan een oefentijd van praktisch werken. Dit betekent dat de stage kan plaatsvinden op scholen, binnen bedrijven en non-profit instellingen, in binnen- en buitenland.

Bij een stage zijn de volgende partijen betrokken:

  • De stagiair(e).
  • De ouders.
  • De stagecoördinator mevrouw Baudoin. Zij organiseert, coördineert en controleert de kwaliteit van de stages, mede aan de hand van het in te leveren stageverslag.
  • TTO coördinator Mevr. Poot heeft de eindverantwoordelijkheid over het stageproject.
  • De afdelingsleider van Honours 4: dhr. Verbeek. Hij geeft zijn fiat over de data en stageduur.
  • Het gastgezin.

Alle partijen zullen zich inspannen om de stage tot een succes te maken.

Hieronder is de stagehandleiding voor leerlingen te vinden.

Stagehandleiding 2022-2023

Stage informatieavond maart 2022