Aanmeldingsprocedure

AANMELDING 2019-2020

Op woensdagmiddag 11 maart 2020 is er van 13.30-15.30 een intake-middag voor toekomstige TVWO-leerlingen. Deelname is verplicht in de toelatingsprocedure. De intake zal bestaan uit het schrijven van een opstel over een door ons gekozen onderwerp en het maken van een dictee. Aanmelding via de basisschool. Voor vragen kun  je terecht bij de coördinator TVWO: Corine Poot: C.Poot@marnixcollege.nl

Wat zijn de eisen?

Om toegelaten te worden tot het TVWO moet je aan het volgende voldoen:

  • er moet een eenduidig VWO advies van je basisschool zijn (dus geen HAVO/VWO)
  • je moet  “A’s” hebben voor Begrijpend lezen en Rekenen. De andere onderdelen in het Leerlingvolgsysteem moeten overwegend “A” zijn. Raadpleeg hiervoor de plaatsingswijzer: Aanmeldingsprocedure Marnix College.
  • de door je juf of meester in te vullen Marnix vragenlijst moet een positief beeld vertonen.
  • de resultaten van de testmiddag moeten overwegend positief zijn.
  • Bij twijfel bij 1 van de bovenstaande onderdelen volgt er in maart/april een persoonlijk gesprek.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor TVWO op het Marnix? Vraag dan je juf of meester; als het goed is, heeft hij/zij aanmeldingsformulieren van het Marnix gekregen. Doe dit wel ruim voor 1 maart 2020.

Terug naar ‘Wat is TVWO’