Wat is EIO?

In de lessen Europese internationale oriëntatie (EIO) wordt aandacht besteed aan specifieke kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot Europese en internationale ontwikkelingen. In de lessen worden ingegaan op de Europese geografie en de Europese geschiedenis als zodanig. Naast de Europese instellingen, zoals het Europees Parlement, de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europese Hof van Justitie, etc. worden ook wereldwijde instellingen behandeld, zoals de Verenigde Naties, het Internationale Strafhof en ‘non-governmental organisations (NGO’s). Leerlingen leren verbanden te leggen tussen de verschillende instellingen en hoe deze in de geschiedenis ontstaan zijn en wat de doelstellingen zijn van de diverse instanties.
Naast de theoretische kennis die de leerlingen op doen, is het ook de bedoeling dat zij die kennis en onderzoekvaardigheden delen met leeftijdsgenoten in andere landen. In het tweede leerjaar worden e-mailcontacten opgezet met leeftijdsgenoten in het buitenland, om onder andere te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen diverse landen. Zo wordt er onder andere gekeken naar klimaatverschillen, maar ook naar cultuurverschillen. Daarnaast krijgen de overeenkomsten tussen de landen eveneens aandacht. Daar worden vragen bij gesteld, die de leerlingen door onderzoek te doen, kunnen verklaren. Zo wordt de leerling zich bewust van verschillen in communicatie en leert de leerling respect te hebben voor mensen met een andere culturele achtergrond en kan hierover een gesprek voeren. Er wordt telkens vanuit concrete voorbeelden gewerkt, zodat de leerling de vele abstracte begrippen spelenderwijs zich eigen maakt.
Dit vak geeft leerlingen een enorme bagage om zich staande te kunnen houden in een steeds verder internationaliserende wereld. Kortom: EIO is interessant, leerzaam, leuk en inspirerend!

LATIJN en TTO

Latijn? Latijn!

Ben je geïnteresseerd in taal? Hou je van spannende, en soms vreemde verhalen? Wil je weten hoe de Romeinen echt leefden? Kies dan voor Latijn!

Op het tweetalig vwo ligt bij Latijn de nadruk op het leren van de nieuwe taal, maar er is ook zeker aandacht voor de cultuur die daarmee onlosmakelijk verbonden is.

In de les besteden we ruim aandacht aan grammatica, niet alleen van het Latijn, maar ook van het Nederlands! Door het leren van Latijn krijg je meer inzicht in hoe een taalsysteem werkt en dat komt bij veel andere vakken van pas. Je zult ook merken dat je woordenschat van talen als Duits, Frans en Engels makkelijker groeit. Als klap op de vuurpijl mag je ook mee naar Xanten en Keulen, om te proeven van de Romeinse cultuur!

Je hebt de eerste drie jaar Latijn in een kleine klas, waardoor je veel persoonlijke aandacht krijgt en er ruimte is om elkaar echt te leren kennen. Er heerst een goede werksfeer en er is altijd ruimte voor eigen inbreng. Vanaf klas 4 vorm je een Latijnklas met de gymnasiumleerlingen, met wie je ook een reis naar magnifieke Rome zult maken!

Kortom: het vak Latijn is een mooie toevoeging aan je tto-opleiding! Het gaat niet vanzelf. Je moet bereid zijn te investeren in je eigen toekomst.