The world is your oyster!

Onze leerlingen komen steeds vaker op plekken in de wereld waar een goed niveau van de Engelse taal wordt vereist. Tijdens stages en studies thuis en in het buitenland wordt de Engelse taal gebruikt. Op Nederlandse universiteiten worden colleges in het Engels gegeven, scripties worden in het Engels geschreven en presentaties in het Engels gegeven. Ook op HBO niveau neemt het gebruik van Engelstalige boeken op sommige opleidingen vaker toe. De behoefte om op een hoog niveau Engels te leren groeit!
Cambridge International Examinations heeft een uitgebreid programma van taalcursussen en examens ontwikkeld die wereldwijd erkend zijn en als standaard dienen voor het bereiken van het gewenst hoog niveau Engels. Het is niet ongewoon dat een universiteit in het buitenland naar een Cambridge certificate vraagt om het niveau van de taalvaardigheid van toekomstige studenten te bepalen.
Cambridge English kent veel niveaus; op het Marnix College bieden we de volgende certificaten aan:

Cambridge Checkpoint English (onderdeel van Cambridge International Examinations)

TTO1, TTO2, TTO3

Bestaat uit de volgende onderdelen: schrijven, begrijpend lezen, grammaticale vaardigheid, luisteren, spreken.
Wordt in TVWO3 met een examen in mei afgesloten op B2* niveau met een eigen certificaat. In de THavo3 zal dit op B1* niveau zijn.

Cambridge Proficiency Exam (onderdeel van Cambridge English Language Assessment)

Honours Programme

Bestaat uit 4 onderdelen: schrijven, luisteren, lezen en spreken. Dit examen wordt in november van het zesde jaar afgenomen.

*Deze niveaus refereren aan de Europees ReferentieKader voor moderne vreemde talenonderwijs van het Europees Platform (EP). Het EP heeft streefniveaus ontwikkeld voor het bepalen van het niveau van taalvaardigheid in Engels, Duits en Frans aan het einde van de verschillende leerjaren. De Cambridge examens overstijgen de VWO-eindtermen waardoor deze een waardevolle aanvulling zijn op het einddiploma. De examens worden door Cambridge georganiseerd en worden door native speakers in Arnhem afgenomen. Het nakijken van de examens wordt door de British Council en Cambridge University uitgevoerd waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.

CambEng_300_P_CMYK